Klachtenregeling

 

Mocht je niet tevreden zijn of een klacht hebben over een artikel of onze dienstverlening, aarzel dan niet contact met ons op te nemen binnen 2 maanden nadat het gebrek zich heeft geopenbaard dan wel jij daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen.

 

Een bij NovaSenza ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft antwoordt NovaSenza binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij hebben als doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.